GIỚI THIỆU

Thứ hai - 25/07/2016 16:42


Công ty TNL Engineering cung cấp trọn gói thiết bị - dịch vụ lắp đặt - chạy thử - nghiệm thu máy phát điện và hệ thống điện bao gồm:

Sản phẩm:

- Hệ thống khiển máy phát điện và đóng cắt điện

- Cách âm phòng máy phát điện

- Cung cấp và lắp đặt máy phát điện

- Gia công, lắp đặt hệ thống đường ống, hệ thống điện

Dịch vụ:

- Thiết kế kỹ thuật phòng máy phát điện - hệ thống điện - các thiết bị, sản phẩm cơ khí-điện

- Chạy thử, nghiệm thu máy phát điện - hệ thống điện

- Thử tải máy phát điện

- Bảo trì, năng cấp hệ thống điều khiển điện