Tủ điều khiển

TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN

Tủ điều khiển máy điện được thiết kế và gia công với chứng năng đa dạng để giám sát thông số, điều khiển, hòa đồng bộ máy phát điện, bao gồm:

 
 • Điều khiển, giám sát thông số họat động máy phát điện

 • Hòa đồng bộ máy phát điện, chia tải giữa các máy phát điện hoặc hòa đồng bộ máy phát điện với điện lưới

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đặc điểm chính:

 • Hiển thị thông số động cơ, đầu phát

 • Chức năng bảo vệ động cơ

 • Chức năng bảo vệ mất pha, ngược pha

 • Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp, quá tần số, tần số quá thấp, quá dòng, quá công suất, công xuất ngược, bảo vệ mất pha, ngược pha.

 • Hiển thị thông số hòa đồng bộ: sự khác biện điện áp, tần số, thứ tự pha giữa máy phát và lưới

 • Chuẩn giao tiếp công nghiệp RS485 cho chức năng khởi điều khiển và đo lường từ xa, giao tiếp từ xa qua ModBus protocol

 • Trang bị cổng giao tiếp CANBUS và có thể giao tiếp với J1939 genset

 • Các tính hiệu xuất ra ngoài thông qua Relay

 • Lưu trữ nhật ký hoạt động của máy, thời gian biểu khởi động và dừng máy.