THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU TỪ CÁC THIẾT BỊ ĐO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Specification
Số lượng Yêu cầu báo giá
MES3-255C-EN 19D114T000006 98,706,000 No demand monitoring function
MES3-255C-DM-EN 19D124T00000D 108,512,000 Demand monitoring function
MES3-SW1-DR-FR 19D304T000007 16,161,000 Software
EMU-CT50-A 19E202T00001S 780,000 50A/16.66mA