THIẾT BỊ ĐO CHO MỘT HOẶC NHIỀU MẠCH ĐIỆN ECOMONITOR-PRO SERIES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Specification
Số lượng Yêu cầu báo giá
EMU2-RD2-C-4W 19E152T000004 23,659,000 2 circuits, 3P4W, CC-Link
EMU2-RD2-F-4W 19E150T000002 16,457,500 2 circuits, 3P4W, Non communication
EMU2-RD3-C 19E162T000008 23,659,000 3 circuits, 3P3W,1P2W, CC-Link
EMU2-RD3-F 19E160T00001J 16,457,500 3 circuits, 3P3W,1P2W, Non communication
EMU2-RD4-C-4W 19E157T000006 27,773,000 4 circuits, 3P4W, CC-Link
EMU2-RD4-F-4W 19E991000001A 20,573,000 4 circuits, 3P4W, Non communication
EMU2-RD5-C 19E172T000009 27,773,000 5 circuits, 3P3W,1P2W, CC-Link
EMU2-RD5-F 19E170T00001K 20,573,000 5 circuits, 3P3W,1P2W, Non communication
EMU2-RD7-C 19E182T00000B 31,887,000 7 circuits, 3P3W,1P2W, CC-Link
EMU2-RD7-C 19E182T00000B 31,887,000 7 circuits, 3P3W,1P2W, CC-Link
EMU2-RD7-F 19E9910000019 24,687,000 7 circuits, 3P3W, 1P2W, Non communicaton
EMU2-D65-M 19E322T00000Y 8,039,000 Bộ truy cập và hiển thị dùng cho Ecomonitorpro (Logging and display unit)
EMU2-CM-C 19E991000001B 9,257,500 Communication module CC-Link dùng cho Ecomonitorpro
EMU2-PK3-EN 19F325T000002 23,063,500 Phần mềm thu thập dữ liệu dùng cho PC (bao gồm đĩa CD và dây USB dài 3m)