THIẾT BỊ ĐO CHO MỘT HOẶC NHIỀU MẠCH ĐIỆN ECOMONITOR - PLUS SERIES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Specification
Số lượng Yêu cầu báo giá
EMU4-BM1-MB 19R003T00000K 4,049,500 Dòng tiêu chuẩn, dùng cho hệ thống 1P2W, 1P3W, 3P3W
EMU4-HM1-MB 19R004T00000N 4,532,000 Dòng cao cấp, dùng cho hệ thống 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
EMU4-LG1-MB 19R005T00000R 5,163,500 Bộ giám sát dòng rò, dùng cho hệ thống 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
EMU4-A2 19R101T00000U 4,086,000 Module mở rộng với cùng cấp điện áp, dùng cho hệ thống 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
EMU4-VA2 19R102T00000X 4,426,000 Module mở rộng khác cấp điện áp, dùng cho hệ thống 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
EMU2-D65-M 19E322T00000Y 8,039,000 Bộ truy cập và hiển thị dùng cho Ecomonitorpro (Logging and display unit)