THIẾT BỊ BẢO VỆ MẠCH CP-BA SERIES

● Sản xuất tại Nhật Bản
● Dòng định mức tới 30A
● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 2.5kA
● Đặc tính cắt: trung bình (Medium speed type)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Rate current
[A]
Pole
Internal circuit and Mode of tripping
Số lượng Yêu cầu báo giá
CP30-BA 1P 1-M 0.1A A 14J001A000001 331,000 0.1 1p 1-M
CP30-BA 1P 1-M 0.25A A 14J002A000002 331,000 0.25 1P 1-M
CP30-BA 1P 1-M 0.3A A 14J003A000003 331,000 0.3 1P 1-M
CP30-BA 1P 1-M 0.5A A 14J004A000004 331,000 0.5 1P 1-M
CP30-BA 1P 1-M 1A A 14J005A000005 331,000 1 1P 1-M
CP30-BA 1P 1-M 2A A 14J006A000006 331,000 2 1P 1-M
CP30-BA 1P 1-M 3A A 14J007A000007 331,000 3 1P 1-M
CP30-BA 1P 1-M 5A A 14J008A000008 331,000 5 1P 1-M
CP30-BA 1P 1-M 7A A 14J009A000009 331,000 7 1P 1-M
CP30-BA 1P 1-M 10A A 14J010A00000B 331,000 10 1P 1-M
CP30-BA 1P 1-M 15A A 14J011A00000D 331,000 15 1P 1-M
CP30-BA 1P 1-M 20A A 14J012A00000E 331,000 20 1P 1-M
CP30-BA 1P 1-M 30A A 14J013A00000F 331,000 30 1P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 0.1A A 14J301A00002P 734,500 0.1 2P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 0.25A A 14J302A00002Q 734,500 0.25 2P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 0.3A A 14J303A00002R 734,500 0.3 2P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 0.5A A 14J304A00002S 734,500 0.5 2P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 1A A 14J305A00002T 734,500 1 2P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 2A A 14J306A00002V 734,500 2 2P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 3A A 14J307A00002Y 734,500 3 2P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 3A A 14J307A00002Y 734,500 3 2P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 5A A 14J308A000030 734,500 5 2P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 7A A 14J309A000032 734,500 7 2P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 10A A 14J310A000035 734,500 10 2P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 15A A 14J311A000037 734,500 15 2P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 20A A 14J312A000039 734,500 20 2P 1-M
CP30-BA 2P 1-M 30A A 14J313A00003A 734,500 30 2P 1-M