RƠ LE NHIỆT TH-T SERIES (TH-T18 RELAY BẢO VỆ QUÁ TẢI)

● Sản xuất tại Nhật Bản
● Dùng bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha cho động cơ
● Lắp trực tiếp vào công tắc tơ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
For contactor
Setting Range
[A]
Số lượng Yêu cầu báo giá
TH-T18 0.12A THA02-271 239,000 "S-T10 S-T12 S-T20" 0.1-0.16
TH-T18 0.17A THA02-272 239,000 "S-T10 S-T12 S-T20" 0.14 - 0.22
TH-T18 0.24A THA02-273 239,000 "S-T10 S-T12 S-T20" 0.20 - 0.32
TH-T18 0.35A THA02-274 239,000 "S-T10 S-T12 S-T20" 0.28 - 0.42
TH-T18 0.5A THA02-275 239,000 "S-T10 S-T12 S-T20" 0.4 - 06
TH-T18 0.7A THA02-276 239,000 "S-T10 S-T12 S-T20" 0.55 - 0.85
TH-T18 0.9A THA02-277 239,000 "S-T10 S-T12 S-T20" 0.7 - 1.1
TH-T18 1.3A THA02-278 239,000 "S-T10 S-T12 S-T20" 1.0 - 1.6