Pô giảm thanh khí xả máy phát điện - Loại dùng trong khu dân cư

PÔ GIẢM ÂM - LOẠI DÙNG TRONG KHU DÂN CƯ

Pô giảm âm - Loại dùng trong khu dân cư

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Unit price
[VNĐ]
Weight (Kg)
kg
A
D
B
Số lượng Yêu cầu báo giá
M-SIL-RES-2.5 liên hệ 12 2.5 671 279
M-SIL-RES-3 liên hệ 12 3 726 335
M-SIL-RES-5 liên hệ 45 5 1201 447
M-SIL-RES-6 liên hệ 58 6 1369 503
M-SIL-RES-8 89 8 8 1648 615
M-SIL-RES-10 liên hệ 166 10 1788 726
M-SIL-RES-12 liên hệ 229 12 2151 838
M-SIL-RES-14 liên hệ 295 14 2319 1006
M-SIL-RES-16 liên hệ 456 16 2515 1118
M-SIL-RES-18 liên hệ 672 18 2682 1257
M-SIL-RES-20 liên hệ 959 20 3045 1397