Pô giảm thanh khí xả máy phát điện- Loại dùng trong công nghiệp - đầu vào/ ra thẳng hàng

PÔ GIẢM ÂM- LOẠI DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Noise Attenuation: 15 dBa - 20 dBa

 

Pô giảm âm- Loại dùng trong công nghiệp

Đầu vào/ ra thẳng hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Unit price
[VNĐ]
Weight (Kg)
kg
Overal Dimension (mm)
[mm]
A
D
B
Số lượng Yêu cầu báo giá
M-SIL-IND-2 liên hệ 6 2 559 168
M-SIL-IND-2.5 liên hệ 8 3 559 215
M-SIL-IND-3 liên hệ 11 3 671 224
M-SIL-IND-5 liên hệ 28 5 950 335
M-SIL-IND-6 liên hệ 41 6 1146 391
M-SIL-IND-8 liên hệ 59 8 1341 447
M-SIL-IND-10 liên hệ 75 10 1397 503
M-SIL-IND-12 liên hệ 110 12 1676 615
M-SIL-IND-14 liên hệ 214 14 1956 838
M-SIL-IND-16 liên hệ 291 16 2235 1006
M-SIL-IND-18 liên hệ 466 18 2515 1118
M-SIL-IND-20 liên hệ 746 20 3101 1173