Pô giảmthanh khí xả máy phát điện - Lại yêu cầu độ giâm cao

PÔ GIẢM ÂM - LẠI YÊU CẦU ĐỘ GIÂM CAO

Pô giảm âm - Lại yêu cầu độ giâm cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Unit price
[VNĐ]
Weight (Kg)
kg
A
D
B
Số lượng Yêu cầu báo giá
M-SIL-CR-2 liên hệ 12 2 838 251
M-SIL-CR-2.5 liên hệ 17 2.5 838 279
M-SIL-CR-3 liên hệ 24 3 1062 335
M-SIL-CR-5 liên hệ 56 5 1593 447
M-SIL-CR-6 liên hệ 71 6 1760 503
M-SIL-CR-8 liên hệ 111 8 2123 615
M-SIL-CR-10 liên hệ 218 10 2487 726
M-SIL-CR-12 liên hệ 291 12 2850 838
M-SIL-CR-14 liên hệ 372 14 3045 1006
M-SIL-CR-16 liên hệ 606 16 3325 1118
M-SIL-CR-18 liên hệ 858 18 3548 1257
M-SIL-CR-20 liên hệ 1190 20 3828 1397