PHỤ KIỆN DÙNG CHO CÔNG TẮC TƠ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Nomal Open
Nomal Close
For contactor
Số lượng Yêu cầu báo giá
UT-AX2 2A UHA00-576 159,000 2NO S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
UT-AX2 1A1B UHA00-577 161,000 1NO1NC S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
UT-AX2 2B UHA00-578 159,000 2NC S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
UT-AX4 2A2B UHA00-508 280,500 2NO2NC S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
UT-AX4 4A UHA00-509 280,500 4NO S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
UT-AX4 3A1B UHA00-510 280,500 3NO1NC S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
UT-AX11 1A1Bm UHA00-579 251,000 1NO1NC S-T10, S-T32, S-T35, S-T50
UT-ML11 UHA00-538 372,500 S-T10, S-T20
UN-ML21 UHA00-045 359,000 S-T21, S-T32, S-T35, S-T50, S-T65, S-T80