PHỤ KIỆN DÙNG CHO CÔNG TẮC TƠ(S-N)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Nomal Open
Nomal Close
For contactor
Số lượng Yêu cầu báo giá
UN-AX2 2A UHA00-036 151,000 2 S-T65, S-T80
UHA00-037 UHA00-037 151,000 1 1 S-T65, S-T80
UN-AX2 2B UHA00-038 151,000 2 S-T65, S-T80
UN-AX4 4A UHA00-039 264,500 4 S-T65, S-T80
UN-AX4 2A2B UHA00-040 264,500 2 2 S-T65, S-T80
UN-AX4 3A1B UHA00-041 264,500 3 1 S-T65, S-T80
UN-AX11 1A1B UHA00-042 235,500 1 1 S-T65, S-T80
UN-AX80 1A1B UHA00-326 204,000 1 1 S-N95, S-N125
UN-AX150 1A1B UHA00-482 221,500 1 1 S-N150, S-N220, S-N300, S-N400, S-N180
UN-AX600 UHA00-385 1,296,000 S-N600, S-N800
UN-AX600 2A2B UHA00-427 1,296,000 2 2 S-N600, S-N800
UN-ML80 UHA00-046 551,000 S-N95, S-N125
UN-ML150 UHA00-047 527,500 S-N150
UN-ML220 UHA00-048 627,500 "S-N180, S-N220, S-N300, S-N400"