ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ĐA NĂNG ME96SS SERIES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Specification
Số lượng Yêu cầu báo giá
ME96SSEA-MB 21N823A000018 3,326,000 Dòng kinh tế, dùng cho hệ thống 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
ME96SSRA-MB 21N824A000019 3,569,500 Dòng tiêu chuẩn, dùng cho hệ thống 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
ME96SSHA-MB 21N825A00001A 7,049,500 Dòng cao cấp, dùng cho hệ thống 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
ME-0040C-SS96 21N830A00000T 2,816,500 Khối giao tiếp CC-Link
ME-4210-SS96 21N831A00000U 1,888,000 Khối đầu vào /ra
ME-0052-SS96 21N832A00000V 1,888,000 Khối tiếp điểm vào/ra