ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ĐA NĂNG ECOMONITOR-LIGHT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Specification
Số lượng Yêu cầu báo giá
EMU4-BD1-MB 19R001T000001 3,674,000 "Dòng tiêu chuẩn, dùng cho hệ thống 1P2W, 1P3W, 3P3W (Chỉ đấu nối với CT của Mitsubishi)"
EMU4-HD1-MB 19R002T000002 4,408,000 "Dòng cao cấp, dùng cho hệ thống 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W (Chỉ đấu nối với CT của Mitsubishi)"
EMU4-FD1-MB 19R007T000017 4,856,500 "Dùng cho hệ thống 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W (Đấu nối với CT dòng thứ cấp 5A hoặc 1A)"
EMU4-PAT 19R011T000006 253,000 Panel attachment
EMU4-CM-C 19R202T000005 3,275,500 Khối giao tiếp CC-Link
EMU4-CM-MT 19R203T00001A 4,221,000 Khối giao tiếp Modbus®TCP
EMU4-LM 19R211T000003 3,559,000 Bộ truy cập cho Ecomonitor light
EMU4-SD2GB 19R212T000004 2,476,500 "Thẻ nhớ SD 2GB, sử dụng cùng với bộ truy cập"
EMU4-BT 19R213T000007 383,500 Pin dự phòng cho bộ truy cập
EMU4-AX4 19R103T00001E 5,280,000 Analog input unit
EMU4-PX4 19R104T00001H 4,694,000 Pulse input unit