CÔNG TẮC TƠ DẠNG KHỐI SD-T SERIES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Rate current
[A]
Power Capacity
[kW]
Nomal Open
Nomal Close
Số lượng Yêu cầu báo giá
SD-T12 DC24V SHA11-244 894,000 12 5.5 1 1
SD-T21 DC24V SHA11-246 1,700,000 23 11 2 2
SD-T35 DC24V SHA12-115 2,506,000 40 18.5 2 2
SD-T50 DC24V SHA12-116 2,941,000 50 22 2 2
SD-T65 DC24V SHA12-673 3,468,500 65 30 2 2
SD-T80 DC24V SHA12-581 5,117,500 80 45 2 2
SD-T100 DC24V SHA12-566 6,935,500 100 55 2 2
SD-T12 DC48V SHA11-505 894,000 12 5.5 1 1
SD-T21 DC48V SHA11-512 1,700,000 23 11 2 2
SD-T35 DC48V SHA12-119 2,506,000 40 18.5 2 2
SD-T50 DC48V SHA12-418 2,941,000 50 22 2 2
SD-T65 DC48V SHA12-559 3,468,500 65 30 2 2
SD-T80 DC48V SHA12-583 5,117,500 80 45 2 2
SD-T100 DC48V SHA12-567 6,935,500 100 55 2 2
SD-T12 DC110V SHA11-259 894,000 12 5.5 1 1
SD-T21 DC110V SHA11-265 1,700,000 23 11 2 2
SD-T35 DC110V SHA12-402 2,506,000 40 18.5 2 2
SD-T50 DC110V SHA12-419 2,941,000 50 22 2 2
SD-T65 DC110V SHA12-561 3,468,500 65 30 2 2
SD-T80 DC110V SHA12-585 5,117,500 80 45 2 2
SD-T100 DC110V SHA12-569 6,935,500 100 55 2 2