CÔNG TẮC TƠ DẠNG KHỐI SD-N SERIES

● Sản xuất tại Nhật Bản
● Dùng cho mạch điện một chiều
● Độ bền cơ học đạt tới 10 triệu lần đóng cắt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Rate current
[A]
Power Capacity
[kW]
Nomal Open
Nomal Close
Số lượng Yêu cầu báo giá
SD-N95 DC24V SHA02-360 6,435,500 105 55 2 2
SD-N125 DC24V SHA00-567 9,580,500 120 60 2 2
SD-N150 DC24V SHA00-569 13,045,000 150 75 2 2
SD-N220 DC24V SHA00-572 17,961,000 250 132 2 2
SD-N300 DC24V SHA00-573 32,794,000 300 160 2 2
SD-N400 DC24V SHA00-576 47,700,000 400 220 2 2
SD-N600 DC24V SHA01-493 81,612,000 630 330 2 2
SD-N800 DC24V SHA01-494 89,904,000 800 440 2 2
SD-N95 DC48V SD-N95 DC48V 5,471,000 105 55 2 2
SD-N125 DC48V SHA02-399 9,580,500 120 60 2 2
SD-N150 DC48V SHA03-399 13,045,000 150 75 2 2
SD-N220 DC48V SHA03-312 17,961,000 250 132 2 2
SD-N300 DC48V SHA03-178 32,794,000 300 160 2 2
SD-N400 DC48V SHA03-521 47,700,000 400 220 2 2
SD-N600 DC24V SHA01-493 81,612,000 630 330 2 2
SD-N800 DC48V SHA05-054 89,904,000 800 440 2 2
SD-N95 DC110V SHA02-049 6,435,500 105 55 2 2
SD-N125 DC110V SHA00-568 9,580,500 120 60 2 2
SD-N150 DC110V SHA00-570 13,045,000 150 75 2 2
SD-N220 DC110V SHA00-571 17,961,000 250 132 2 2
SD-N300 DC110V SHA00-574 32,794,000 300 160 2 2
SD-N400 DC110V SHA00-577 400 220 2 2
SD-N600 DC110V SHA03-161 81,612,000 630 330 2 2
SD-N800 DC110V SHA01-433 89,904,000 800 440 2 2