CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - CHO BẢO VỆ ĐỘNG CƠ MB SERIES

● Sản xuất tại Nhật Bản
● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2
● Dòng định mức tới 225A
● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 36kA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Icu at AC230V
[ kA ]
Rate current
[A]
Pole
Số lượng Yêu cầu báo giá
NF63-CV 2CE084A00005J 987800 5 8 3P
NF63-CV 2CE085A00005K 987800 5 10 3P
NF63-CV 2CE086A00005L 987800 5 12 3P
NF63-CV 2CE087A00005M 987800 5 16 3P
NF63-CV 2CE088A00005N 987800 5 25 3P
NF63-CV 2CE089A00005P 987800 5 32 3P
NF63-CV 2CE090A00005Q 987800 5 40 3P
NF63-CV 2CE091A00005R 987800 5 45 3P
NF32-SV 2CB081A00001M 979000 5 4 3P
NF32-SV 2CB082A00001N 979000 5 5 3P
NF32-SV 2CB083A00004E 979000 5 7.1 3P
NF32-SV 2CB084A00004F 979000 5 8 3P
NF32-SV 2CB085A00001P 979000 5 10 3P
NF32-SV 2CB086A00004G 979000 5 12 3P
NF32-SV 2CB087A00001Q 979000 5 16 3P
NF32-SV 2CB088A00001R 979000 5 25 3P
NF32-SV 2CB089A00001S 979000 5 32 3P
NF63-SV 2CE201A00006N 1106600 7.5 4 3P
NF63-SV 2CE202A00006P 1106600 7.5 5 3P
NF63-SV 2CE203A000036 1106600 7.5 7.1 3P
NF63-SV 2CE203A000036 1106600 7.5 7.1 3P
NF125-SV 2CH201A000069 2040500 30 12.5 3P
NF125-SV 2CH202A00006A 2040500 30 16 3P
NF125-SV 2CH203A00006B 2040500 30 25 3P
NF125-SV 2CH204A00006C 2040500 30 32 3P
2CH205A00006D 2040500 30 40 3P
NF125-SV 2CH206A00006E 2040500 30 45 3P
NF125-SV 2CH207A00002Q 2040500 30 63 3P
NF125-SV 2CH208A00006F 2040500 30 71 3P
NF125-SV 2CH209A00006G 2040500 30 90 3P
NF125-SV 2CH210A00006H 2040500 30 100 3P
NF250-SV 2CL164A00004Q 4634850 36 200 3P