CẦU DAO TỰ ĐỘNG BHW-T SERIES

● Sản xuất tại Ấn Độ
● Loại C
● Dòng định mức tới 125A
● Điện áp làm việc 240/415VAC
● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 10kA - Tiêu chuẩn IEC 60898

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Icu at AC230V
[ kA ]
Rate current
[A]
Pole
Số lượng Yêu cầu báo giá
BHW-T4 1P C3 BHW-T4 1P C3 65,500 4.5 3 1P
BHW-T4 1P C4 BHW-T4 1P C4 65,500 4.5 4 1P
BHW-T4 1P C6 BHW-T4 1P C6 60,500 4.5 6 1P
BHW-T4 1P C10 BHW-T4 1P C10 60,500 4.5 10 1P
BHW-T4 1P C16 BHW-T4 1P C16 60,500 4.5 16 1P
BHW-T4 1P C20 BHW-T4 1P C20 60,500 4.5 20 1P
BHW-T4 1P C25 BHW-T4 1P C25 60,500 4.5 25 1P
BHW-T4 1P C32 BHW-T4 1P C32 60,500 4.5 32 1P
BHW-T4 1P C40 BHW-T4 1P C40 82,500 4.5 40 1P
BHW-T4 1P C50 BHW-T4 1P C50 82,500 4.5 50 1P
BHW-T4 1P C63 BHW-T4 1P C63 82,500 4.5 63 1P
BHW-T4 1N C3 BHW-T4 1N C3 161,500 4.5 3 1P+N
BHW-T4 1N C4 BHW-T4 1N C4 161,500 4.5 4 1P+N
BHW-T4 1N C6 BHW-T4 1N C6 143,000 4.5 6 1P+N
BHW-T4 1N C10 BHW-T4 1N C10 143,000 4.5 10 1P+N
BHW-T4 1N C16 BHW-T4 1N C16 143,000 4.5 16 1P+N
BHW-T4 1N C20 BHW-T4 1N C20 143,000 4.5 20 1P+N
BHW-T4 1N C25 BHW-T4 1N C25 143,000 4.5 25 1P+N
BHW-T4 1N C32 BHW-T4 1N C32 143,000 4.5 32 1P+N
BHW-T4 1N C40 BHW-T4 1N C40 183,000 4.5 40 1P+N
BHW-T4 1N C50 BHW-T4 1N C50 183,000 4.5 50 1P+N
BHW-T4 1N C63 BHW-T4 1N C63 183,000 4.5 63 1P+N
BHW-T4 2P C3 BHW-T4 2P C3 161,500 4.5 3 2P
BHW-T4 2P C4 BHW-T4 2P C4 161,500 4.5 4 2P
BHW-T4 2P C6 BHW-T4 2P C6 143,000 4.5 6 2P
BHW-T4 2P C10 BHW-T4 2P C10 143,000 4.5 10 1P
BHW-T4 2P C16 BHW-T4 2P C16 143,000 4.5 16 2P
BHW-T4 2P C20 BHW-T4 2P C20 143,000 4.5 20 2P
BHW-T4 2P C25 BHW-T4 2P C25 143,000 4.5 25 2P
BHW-T4 2P C32 BHW-T4 2P C32 143,000 4.5 32 2P
BHW-T4 2P C40 BHW-T4 2P C40 183,000 4.5 40 2P
BHW-T4 2P C50 BHW-T4 2P C50 183,000 4.5 50 2P
BHW-T4 2P C63 BHW-T4 2P C63 183,000 4.5 63 2P
BHW-T4 3P C6 BHW-T4 3P C6 213,500 4.5 6 3P
BHW-T4 3P C10 BHW-T4 3P C10 213,500 4.5 10 3P
BHW-T4 3P C16 BHW-T4 3P C16 213,500 4.5 16 3P
BHW-T4 3P C20 BHW-T4 3P C20 213,500 4.5 20 3P
BHW-T4 3P C25 BHW-T4 3P C25 213,500 4.5 25 3P
BHW-T4 3P C32 BHW-T4 3P C32 213,500 4.5 32 3P
BHW-T4 3P C40 BHW-T4 3P C40 269,000 4.5 40 3P
BHW-T4 3P C50 BHW-T4 3P C50 269,000 4.5 50 3P
BHW-T4 3P C63 BHW-T4 3P C63 269,000 4.5 63 3P
BHW-T4 4P C6 BHW-T4 4P C6 280,500 4.5 6 4P
BHW-T4 4P C10 BHW-T4 4P C10 280,500 4.5 10 4P
BHW-T4 4P C16 BHW-T4 4P C16 280,500 4.5 16 4P
BHW-T4 4P C20 BHW-T4 4P C20 280,500 4.5 20 4P
BHW-T4 4P C25 BHW-T4 4P C25 280,500 4.5 25 4P
BHW-T4 4P C32 BHW-T4 4P C32 280,500 4.5 32 4P
BHW-T4 4P C40 BHW-T4 4P C40 356,500 4.5 40 4P
BHW-T4 4P C50 BHW-T4 4P C50 356,500 4.5 50 4P
BHW-T4 4P C63 BHW-T4 4P C63 356,500 4.5 63 4P
BHW-T10 1P C3 F BHW-T10 1P C3 F 89,000 10 3 1P
BHW-T10 1P C4 F BHW-T10 1P C4 F 89,000 10 4 1P
BHW-T10 1P C6 F BHW-T10 1P C6 F 82,000 10 6 1P
BHW-T10 1P C10 F BHW-T10 1P C10 F 82,000 10 10 1P
BHW-T10 1P C16 F BHW-T10 1P C16 F 82,000 10 16 1P
BHW-T10 1P C20 F BHW-T10 1P C20 F 82,000 10 20 1P
BHW-T10 1P C25 F BHW-T10 1P C25 F 82,000 10 25 1P
BHW-T10 1P C32 F BHW-T10 1P C32 F 82,000 10 32 1P
BHW-T10 1P C40 F BHW-T10 1P C40 F 111,500 10 40 1P
BHW-T10 1P C50 F BHW-T10 1P C50 F 111,500 10 50 1P
BHW-T10 1P C63 F BHW-T10 1P C63 F 111,500 10 63 1P
BHW-T10 1P C80 F BHW-T10 1P C80 F 383,000 10 80 1P
BHW-T10 1P C100 F BHW-T10 1P C100 F 393,500 10 100 1P
BHW-T10 1P C125 F BHW-T10 1P C125 F 403,500 10 125 1P
BHW-T10 1N C3 F BHW-T10 1N C3 F 212,000 10 3 1P+N
BHW-T10 1N C4 F BHW-T10 1N C4 F 212,000 10 4 1P+N
BHW-T10 1N C6 F BHW-T10 1N C6 F 188,000 10 6 1P+N
BHW-T10 1N C10 F BHW-T10 1N C10 F 188,000 10 10 1P+N
BHW-T10 1N C16 F BHW-T10 1N C16 F 188,000 10 16 1P+N
BHW-T10 1N C20 F BHW-T10 1N C20 F 188,000 10 20 1P+N
BHW-T10 1N C25 F BHW-T10 1N C25 F 188,000 10 25 1P+N
BHW-T10 1N C32 F BHW-T10 1N C32 F 188,000 10 32 1P+N
BHW-T10 1N C40 F BHW-T10 1N C40 F 247,000 10 40 1P+N
BHW-T10 1N C50 F BHW-T10 1N C50 F 247,000 10 50 1P+N
BHW-T10 1N C63 F BHW-T10 1N C63 F 247,000 10 63 1P+N
BHW-T10 2P C3 F BHW-T10 2P C3 F 212,000 10 3 2P
BHW-T10 2P C4 F BHW-T10 2P C4 F 212,000 10 4 2P
BHW-T10 2P C6 F BHW-T10 2P C6 F 188,000 10 6 2P
BHW-T10 2P C10 F BHW-T10 2P C10 F 188,000 10 10 2P
BHW-T10 2P C16 F BHW-T10 2P C16 F 188,000 10 16 2P
BHW-T10 2P C20 F BHW-T10 2P C20 F 188,000 10 20 2P
BHW-T10 2P C25 F BHW-T10 2P C25 F 188,000 10 25 2P
BHW-T10 2P C32 F BHW-T10 2P C32 F 188,000 10 32 2P
BHW-T10 2P C40 F BHW-T10 2P C40 F 247,000 10 40 2P
BHW-T10 2P C50 F BHW-T10 2P C50 F 247,000 10 50 2P
BHW-T10 2P C63 F BHW-T10 2P C63 F 494,000 10 63 2P
BHW-T10 2P C80 F BHW-T10 2P C80 F 1,593,000 10 80 2P
BHW-T10 2P C100 F BHW-T10 2P C100 F 1,637,000 10 100 2P
BHW-T10 2P C125 F BHW-T10 2P C125 F 1,677,000 10 125 2P
BHW-T10 3P C6 F BHW-T10 3P C6 F 280,500 10 6 3P
BHW-T10 3P C10 F BHW-T10 3P C10 F 280,500 10 10 3P
BHW-T10 3P C16 F BHW-T10 3P C16 F 280,500 10 16 3P
BHW-T10 3P C20 F BHW-T10 3P C20 F 280,500 10 20 3P
BHW-T10 3P C25 F BHW-T10 3P C25 F 280,500 10 25 3P
BHW-T10 3P C32 F BHW-T10 3P C32 F 280,500 10 32 3P
BHW-T10 3P C40 F BHW-T10 3P C40 F 363,000 10 40 3P
BHW-T10 3P C50 F BHW-T10 3P C50 F 363,000 10 50 3P
BHW-T10 3P C63 F BHW-T10 3P C63 F BHW-T10 3P C63 F 10 63 3P
BHW-T10 3P C80 F BHW-T10 3P C80 F 1,180,000 10 80 3P
BHW-T10 3P C100 F BHW-T10 3P C100 F 1,210,000 10 100 3P
BHW-T10 3P C125 F BHW-T10 3P C125 F 1,242,000 10 125 3P
BHW-T10 4P C6 F BHW-T10 4P C6 F 406,500 10 6 4P
BHW-T10 4P C10 F BHW-T10 4P C10 F 358,000 10 10 4P
BHW-T10 4P C16 F BHW-T10 4P C16 F 358,000 10 16 4P
BHW-T10 4P C20 F BHW-T10 4P C20 F 358,000 10 20 4P
BHW-T10 4P C25 F BHW-T10 4P C25 F 395,000 10 25 4P
BHW-T10 4P C32 F BHW-T10 4P C32 F 395,000 10 32 4P
BHW-T10 4P C40 F BHW-T10 4P C40 F 477,500 10 40 4P
BHW-T10 4P C50 F BHW-T10 4P C50 F 539,500 10 50 4P
BHW-T10 4P C63 F BHW-T10 4P C63 F 539,500 10 63 4P
BHW-T10 4P C80 F BHW-T10 4P C80 F 1,561,500 10 80 4P
BHW-T10 4P C100 F BHW-T10 4P C100 F 1,603,500 10 100 4P
BHW-T10 4P C125 F BHW-T10 4P C125 F 1,645,500 10 125 4P
BVW-T 4P 6A 30M F BVW-T 4P 6A 30M F 964,500 30 6 4P