CẦU DAO TỰ ĐỘNG BH-D SERIES 1P

● Sản xuất tại Trung Quốc
● Loại C
● Dòng định mức đến 63A
● Điện áp làm việc 230/400VAC
● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 6kA  - Tiêu chuẩn IEC 60898

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Icu at AC230V
[ kA ]
Rate current
[A]
Pole
Số lượng Yêu cầu báo giá
BH-D6 1P 0.5A TYPE C N D1P-0.5C6M 180,000 6 0.5 1P
BH-D6 1P 1A TYPE C N D1P-001C6M 180,000 6 1 1P
BH-D6 1P 1.6A TYPE C N D1P-1.6C6M 180,000 6 1.6 1P
BH-D6 1P 2A TYPE C N D1P-002C6M 180,000 6 2 1P
BH-D6 1P 3A TYPE C N D1P-003C6M 106,000 6 3 1P
BH-D6 1P 4A TYPE C N D1P-004C6M 106,000 6 4 1P
BH-D6 1P 6A TYPE C N D1P-006C6M 106,000 6 6 1P
BH-D6 1P 10A TYPE C N D1P-010C6M 74,000 6 10 1P
BH-D6 1P 13A TYPE C N D1P-013C6M 74,000 6 13 1P
BH-D6 1P 16A TYPE C N D1P-016C6M 74,000 6 16 1P
BH-D6 1P 20A TYPE C N D1P-020C6M 74,000 6 20 1P
BH-D6 1P 25A TYPE C N D1P-025C6M 84,000 6 25 1P
BH-D6 1P 32A TYPE C N D1P-032C6M 84,000 6 32 1P
BH-D6 1P 40A TYPE C N D1P-040C6M 96,000 6 40 1P
BH-D6 1P 50A TYPE C N D1P-050C6M 126,000 6 59 1P
BH-D6 1P 63A TYPE C N D1P-063C6M 141,000 6 63 1P
BH-D6 1P N 0.5A TYPE CN D1P-0.5C6NM 333,000 6 0.5 1P+N
BH-D6 1P N 1A TYPE C N D1P-001C6NM 333,000 6 1 1P+N
BH-D6 1P N 1.6A TYPE CN D1P-1.6C6NM 333,000 6 1.6 1P+N
BH-D6 1P N 2A TYPE C N D1P-002C6NM 333,000 6 2 1P+N
BH-D6 1P N 3A TYPE C N D1P-003C6NM 238,500 6 3 1P+N
BH-D6 1P N 4A TYPE C N D1P-004C6NM 238,500 6 4 1P+N
BH-D6 1P N 6A TYPE C N D1P-006C6NM 238,500 6 6 1P+N
BH-D6 1P N 10A TYPE C N D1P-010C6NM 171,500 6 10 1P+N
BH-D6 1P N 13A TYPE C N D1P-013C6NM 171,500 6 13 1P+N
BH-D6 1P N 16A TYPE C N D1P-016C6NM 171,500 6 16 1P+N
BH-D6 1P N 20A TYPE C N D1P-020C6NM 171,500 6 20 1P+N
BH-D6 1P N 32A TYPE C N D1P-032C6NM 191,500 6 32 1P+N
BH-D6 1P N 40A TYPE C N D1P-040C6NM 233,500 6 40 1P+N
BH-D6 2P 0.5A TYPE C N D2P-0.5C6M 349,500 6 0.5 2P
BH-D6 2P 1A TYPE C N D2P-001C6M 349,500 6 1 2P
BH-D6 2P 1.6A TYPE C N D2P-1.6C6M 349,500 6 1.6 2P
BH-D6 2P 2A TYPE C N D2P-002C6M 349,500 6 2 2P
BH-D6 2P 3A TYPE C N D2P-003C6M 252,000 6 3 2P
BH-D6 2P 4A TYPE C N D2P-004C6M 252,000 6 4 2P
BH-D6 2P 6A TYPE C N D2P-006C6M 252,000 6 6 2P
BH-D6 2P 10A TYPE C N D2P-010C6M 180,000 6 10 2P
BH-D6 2P 13A TYPE C N D2P-013C6M 180,000 6 13 2P
BH-D6 2P 16A TYPE C N D2P-016C6M 180,000 6 16 2P
BH-D6 2P 20A TYPE C N D2P-020C6M 180,000 6 20 2P
BH-D6 2P 25A TYPE C N D2P-025C6M 203,500 6 25 2P
BH-D6 2P 32A TYPE C N D2P-032C6M 203,500 6 32 2P
BH-D6 2P 40A TYPE C N D2P-040C6M 247,000 6 40 2P
BH-D6 2P 50A TYPE C N D2P-050C6M 294,000 6 50 2P
BH-D6 2P 63A TYPE C N D2P-063C6M 314,500 6 63 2P
BH-D6 3P 0.5A TYPE C N D3P-0.5C6M 536,000 6 0.5 3P
BH-D6 3P 1A TYPE C N D3P-001C6M 536,000 6 1 3P
BH-D6 3P 1.6A TYPE C N D3P-1.6C6M 536,000 6 1.6 3P
BH-D6 3P 2A TYPE C N D3P-002C6M 536,000 6 2 3P
BH-D6 3P 3A TYPE C N D3P-003C6M 388,000 6 3 3P
BH-D6 3P 4A TYPE C N D3P-004C6M 388,000 6 4 3P
BH-D6 3P 6A TYPE C N D3P-006C6M 388,000 6 6 3P
BH-D6 3P 10A TYPE C N D3P-010C6M 319,500 6 10 3P
BH-D6 3P 13A TYPE C N D3P-013C6M 319,500 6 13 3P
BH-D6 3P 16A TYPE C N D3P-016C6M 319,500 6 16 3P
BH-D6 3P 20A TYPE C N D3P-020C6M 319,500 6 20 3P
BH-D6 3P 25A TYPE C N D3P-025C6M 349,500 6 25 3P
BH-D6 3P 32A TYPE C N D3P-032C6M 349,500 6 32 3P
BH-D6 3P 40A TYPE C N D3P-040C6M 393,500 6 40 3P
BH-D6 3P 50A TYPE C N D3P-050C6M 440,500 6 50 3P
BH-D6 3P 63A TYPE C N D3P-063C6M 470,500 6 63 3P
BH-D6 4P 0.5A TYPE C N D4P-0.5C6M 733,000 6 0.5 4P
BH-D6 4P 1A TYPE C N D4P-001C6M 733,000 6 1 4P
BH-D6 4P 1.6A TYPE C N D4P-1.6C6M 733,000 6 1.6 4P
BH-D6 4P 2A TYPE C N D4P-002C6M 733,000 6 2 4P
BH-D6 4P 3A TYPE C N D4P-003C6M 548,000 6 3 4P
BH-D6 4P 4A TYPE C N D4P-004C6M 548,000 6 4 4P
BH-D6 4P 6A TYPE C N D4P-006C6M 548,000 6 6 4P
BH-D6 4P 10A TYPE C N D4P-010C6M 437,000 6 10 4P
BH-D6 4P 13A TYPE C N D4P-013C6M 437,000 6 13 4P
BH-D6 4P 16A TYPE C N D4P-016C6M 437,000 6 16 4P
BH-D6 4P 20A TYPE C N D4P-020C6M 437,000 6 20 4P
BH-D6 4P 25A TYPE C N D4P-025C6M 474,000 6 25 4P
BH-D6 4P 32A TYPE C N D4P-032C6M 474,000 6 32 4P
BH-D6 4P 40A TYPE C N D4P-040C6M 544,500 6 40 4P
BH-D6 4P 50A TYPE C N D4P-050C6M 613,500 6 50 4P
BH-D6 4P 63A TYPE C N D4P-063C6M 613,500 6 63 4P
BH-D10 1P 0.5A TYPE C N D1P-0.5C10N 191,500 10 0.5 1P
BH-D10 1P 1A TYPE C N D1P-001C10N 191,500 10 1 1P
BH-D10 1P 1.6A TYPE C N D1P-1.6C10N 191,500 10 1.6 1P
BH-D10 1P 2A TYPE C N D1P-002C10N 173,000 10 2 1P
BH-D10 1P 3A TYPE C N D1P-003C10N 173,000 10 3 1P
BH-D10 1P 4A TYPE C N D1P-004C10N 173,000 10 4 1P
BH-D10 1P 6A TYPE C N D1P-006C10N 143,000 10 6 1P
BH-D10 1P 10A TYPE C N D1P-010C10N 104,000 10 10 1P
BH-D10 1P 13A TYPE C N D1P-013C10N 104,000 10 13 1P
BH-D10 1P 16A TYPE C N D1P-016C10N 104,000 10 16 1P
BH-D10 1P 20A TYPE C N D1P-020C10N 104,000 10 20 1P
BH-D10 1P 25A TYPE C N D1P-025C10N 121,000 10 25 1P
BH-D10 1P 32A TYPE C N D1P-032C10N 121,000 10 32 1P
BH-D10 1P 40A TYPE C N D1P-040C10N 138,000 10 40 1P
BH-D10 1P 50A TYPE C N D1P-050C10N 166,500 10 50 1P
BH-D10 1P 63A TYPE C N D1P-063C10N 185,000 10 63 1P
BH-D10 2P 0.5A TYPE C N D2P-0.5C10N 415,000 10 0.5 2P
BH-D10 2P 1A TYPE C N D2P-001C10N 415,000 10 1 2P
BH-D10 2P 1.6A TYPE C N D2P-1.6C10N 415,000 10 1.6 2P
BH-D10 2P 2A TYPE C N D2P-002C10N 395,000 10 2 2P
BH-D10 2P 3A TYPE C N D2P-003C10N 395,000 10 3 2P
BH-D10 2P 4A TYPE C N D2P-004C10N 395,000 10 4 2P
BH-D10 2P 6A TYPE C N D2P-006C10N 348,000 10 6 2P
BH-D10 2P 10A TYPE C N D2P-010C10N 260,500 10 10 2P
BH-D10 2P 13A TYPE C N D2P-013C10N 260,500 10 13 2P
BH-D10 2P 16A TYPE C N D2P-016C10N 260,500 10 16 2P
BH-D10 2P 20A TYPE C N D2P-020C10N 260,500 10 20 2P
BH-D10 2P 25A TYPE C N D2P-025C10N 285,500 10 25 2P
BH-D10 2P 32A TYPE C N D2P-032C10N 285,500 10 32 2P
BH-D10 2P 40A TYPE C N D2P-040C10N 336,000 10 40 2P
BH-D10 2P 50A TYPE C N D2P-050C10N 378,000 10 50 2P
BH-D10 2P 63A TYPE C N D2P-063C10N 396,500 10 63 2P
BH-D10 3P 0.5A TYPE C N D3P-0.5C10N 640,500 10 0.5 3P
BH-D10 3P 1A TYPE C N D3P-001C10N 640,500 10 1 3P
BH-D10 3P 1.6A TYPE C N D3P-1.6C10N 640,500 10 1.6 3
BH-D10 3P 2A TYPE C N D3P-002C10N 603,500 10 2 3P
BH-D10 3P 3A TYPE C N D3P-003C10N 603,500 10 3 3P
BH-D10 3P 4A TYPE C N D3P-004C10N 603,500 10 4 3P
BH-D10 3P 6A TYPE C N D3P-006C10N 509,000 10 6 3P
BH-D10 3P 10A TYPE C N D3P-010C10N 415,000 10 10 3P
BH-D10 3P 13A TYPE C N D3P-013C10N 415,000 10 13 3P
BH-D10 3P 16A TYPE C N D3P-016C10N 415,000 10 16 3P
BH-D10 3P 20A TYPE C N D3P-020C10N 415,000 10 20 3P
BH-D10 3P 25A TYPE C N D3P-025C10N 452,000 10 25 3P
BH-D10 3P 32A TYPE C N D3P-032C10N 452,000 10 32 3P
BH-D10 3P 40A TYPE C N D3P-040C10N 506,000 10 40 3P
BH-D10 3P 50A TYPE C N D3P-050C10N 578,000 10 50 3P
BH-D10 3P 63A TYPE C N D3P-063C10N 613,500 10 63 3P
BH-D10 4P 0.5A TYPE C N D4P-0.5C10N 847,000 10 0.5 4P
BH-D10 4P 1A TYPE C N D4P-001C10N 847,000 10 1 4P
BH-D10 4P 1.6A TYPE C N D4P-1.6C10N 847,000 10 1.6 4P
BH-D10 4P 2A TYPE C N D4P-002C10N 791,500 10 2 4P
BH-D10 4P 3A TYPE C N D4P-003C10N 791,500 10 3 4P
BH-D10 4P 4A TYPE C N D4P-004C10N 791,500 10 4 4P
BH-D10 4P 6A TYPE C N D4P-006C10N 677,500 10 6 4P
BH-D10 4P 10A TYPE C N D4P-010C10N 546,000 10 10 4P
BH-D10 4P 13A TYPE C N D4P-013C10N 546,000 10 13 4P
BH-D10 4P 16A TYPE C N D4P-016C10N 546,000 10 16 4P
BH-D10 4P 20A TYPE C N D4P-020C10N 546,000 10 20 4P
BH-D10 4P 25A TYPE C N D4P-025C10N 603,500 10 25 4P
BH-D10 4P 32A TYPE C N D4P-032C10N 603,500 10 32 4P
BH-D10 4P 40A TYPE C N D4P-040C10N 667,000 10 40 4P
BH-D10 4P 50A TYPE C N D4P-050C10N 758,000 10 50 4P
BH-D10 4P 63A TYPE C N D4P-063C10N 812,000 10 63 4P
BH-D10 1P 0.5A TYPE C DC N D1P-0.5C10DN 501,000 10 1 1P
BH-D10 1P 1A TYPE C DC N D1P-001C10DN 501,000 10 1 1P
BH-D10 1P 1.6A TYPE C DC N D1P-1.6C10DN 501,000 10 1.6 1P
BH-D10 1P 2A TYPE C DC N D1P-002C10DN 450,000 10 2 1P
BH-D10 1P 3A TYPE C DC N D1P-003C10DN 450,000 10 3 1P
BH-D10 1P 4A TYPE C DC N D1P-004C10DN 450,000 10 4 1P
BH-D10 1P 6A TYPE C DC N D1P-006C10DN 373,000 10 6 1P
BH-D10 1P 10A TYPE C DC N D1P-010C10DN 272,000 10 10 1P
BH-D10 1P 13A TYPE C DC N D1P-013C10DN 272,000 10 13 1P
BH-D10 1P 16A TYPE C DC N D1P-016C10DN 272,000 10 16 1P
BH-D10 1P 20A TYPE C DC N D1P-020C10DN 272,000 10 20 1P
BH-D10 1P 25A TYPE C DC N D1P-025C10DN 313,000 10 25 1P
BH-D10 1P 32A TYPE C DC N D1P-032C10DN 313,000 10 32 1P
BH-D10 1P 40A TYPE C DC N D1P-040C10DN 356,000 10 40 1P
BH-D10 1P 50A TYPE C DC N D1P-050C10DN 430,000 10 50 1P
BH-D10 1P 63A TYPE C DC N D1P-063C10DN 477,000 10 63 1P
BH-D10 2P 0.5A TYPE C DC N D2P-0.5C10DN 1,079,000 10 0.5 2P