CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ CÓ CHỨC NĂNG CHỐNG QUÁ TẢI BV-DN SERIES (RCBO)

● Dòng rò định mức: 30, 100, 300mA
● Điện áp làm việc 230VAC
● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5kA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT