CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ CÓ CHỨC NĂNG CHỐNG QUÁ TẢI BV-DN SERIES (RCBO)

● Dòng rò định mức: 30, 100, 300mA
● Điện áp làm việc 230VAC
● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5kA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Icu at AC230V
[ kA ]
Rate current
[A]
Pole
Rated sensitivity current
[mA]
Số lượng Yêu cầu báo giá
BV-DN 1PN 6A 30 VN06C030N 766,500 30 1P+N 6
BV-DN 1PN 10A 30 VN10C030N 701,000 10 1P+N 30
BV-DN 1PN 6A 30 VN06C030N 766,500 4.5 6 1P+N 30
BV-DN 1PN 10A 30 VN10C030N 1,402,000 4.5 10 1P+N 30
BV-DN 1PN 16A 30 VN16C030N 1,402,000 4.5 16 1P+N 30
BV-DN 1PN 20A 30 VN20C030N 1,402,000 4.5 20 1P+N 30
BV-DN 1PN 25A 30 VN25C030N 1,681,000 4.5 25 1P+N 30
BV-DN 1PN 32A 30 VN32C030N 1,681,000 4.5 32 1P+N 30
BV-DN 1PN 40A 30 VN40C030N 1,929,000 4.5 40 1P+N 30
BV-DN 1PN 6A 100 VN06C100N 1,533,000 4.5 6 1P+N 100
BV-DN 1PN 10A 100 VN10C100N 1,402,000 4.5 10 1P+N 100
BV-DN 1PN 16A 100 VN16C100N 1,402,000 4.5 16 1P+N 100
BV-DN 1PN 20A 100 VN20C100N 1,402,000 4.5 20 1P+N 100
BV-DN 1PN 25A 100 VN25C100N 1,681,000 4.5 25 1P+N 100
BV-DN 1PN 40A 100 VN40C100N 1,929,000 4.5 40 1P+N 100
BV-DN 1PN 6A 300 VN06C300N 1,533,000 4.5 6 1P+N 300
BV-DN 1PN 10A 300 VN10C300N 1,402,000 4.5 300 1P+N 10
BV-DN 1PN 16A 300 VN16C300N 1,402,000 4.5 300 1P+N 16
BV-DN 1PN 20A 300 VN20C300N 1,402,000 4.5 20 1P+N 300
BV-DN 1PN 25A 300 VN25C300N 1,681,000 4.5 25 1P+N 300
VN32C300N VN32C300N 1,681,000 4.5 32 1P+N 300
BV-DN 1PN 40A 300 VN40C300N 1,929,000 4.5 40 1P+N 300