CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ BV-D SERIES

● Dòng rò định mức: 30, 300mA
● Điện áp làm việc 230/400VAC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Rate current
[A]
Pole
Rated sensitivity current
[mA]
Số lượng Yêu cầu báo giá
BV-D 2P 25A 30 BV2P25030N 956,500 25 2P 30
BV-D 2P 40A 30 BV2P40030N 969,500 40 2P 30
BV-D 2P 63A 30 BV2P63030N 1,168,000 63 2P 30
BV2P25300N 956,500 25 2P 300
BV-D 2P 40A 300 BV2P40300N 969,500 40 2P 300
BV-D 2P 63A 300 BV2P63300N 1,168,000 63 2P 300
BV-D 4P 25A 30 BV4P25030N 1,548,000 25 4P 30
BV-D 4P 40A 30 BV4P40030N 1,569,500 40 30 4P
BV-D 4P 63A 30 BV4P63030N 2,035,500 63 30 4P
BV-D 4P 25A 300 BV4P25300N 1,548,000 25 4P 300
BV-D 4P 40A 300 BV4P40300N 1,569,500 40 4P 300
BV-D 4P 63A 300 BV4P63300N 2,035,500 63 4P 300