CẦU DAO CÁCH LY KB-D SERIES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Rate current
[A]
Pole
Số lượng Yêu cầu báo giá
KB-D 1P 32A KB1P32N 64,000 32 1P
KB-D 1P 63A KB1P63N 107,500 63 1P
KB-D 2P 32A KB2P32N 153,000 32 2P
KB-D 2P 63A KB2P63N 237,000 63 2P
KB3P32N 264,000 32 3P
KB-D 3P 63A KB3P63N 356,500 63 3P
KB4P32N 358,000 32 4P
KB-D 4P 63A KB4P63N 464,000 63 4P