CÁP KÉO DÀI LOẠI TIÊU CHUẨN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Specification
Số lượng Yêu cầu báo giá
EMU2-CB-T1MS 19E245T00000P 664,500 1m (2 cáp)
EMU2-CB-T5MS 19E246T00000Q 1,020,000 5m (2 cáp)
EMU2-CB-T10MS 19E247T00000R 1,487,000 10 (2 cáp)