CÁP CHO CẢM BIẾN DÒNG LOẠI 5A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Order code
Unit price
[VNĐ]
Specification
Số lượng Yêu cầu báo giá
19E250T00000S 19E250T00000S 523,500 3P3W Dùng cho Ecomonitorpro
EMU2-CB1-DR-4W 19E252T00000T 927,000 3P4W Dùng cho Ecomonitorpro
EMU2-CB-Q5B 19E291T000011 508,000 3P3W Dùng cho Ecomonitorlight
EMU2-CB-Q5A-4W 19E294T000012 681,000 3P4W Dùng cho PLC dòng Q
EMU2-CB-Q5B-4W 19E295T000013 681,000 3P4W Dùng cho Ecomonitorlight,PLC dòng Q