Thiết kế kỹ thuật phòng máy phát điện - hệ thống đường ống - hệ thống thông gió - cách âm - hệ thống điện - hệ thống điều khiển

THUÊ TẢI TRỞ

07. 04. 2018

CUNG CẤP BÔ GIẢM ÂM MÁY PHÁT ĐIỆN

07. 07. 2018

Cung cấp bô giảm âm cho máy phát điện Khách hàng: Phú Thái Marine Năm thực hiện: 2018