THAY KÉT NƯỚC MÁY PHÁT ĐIỆN CATERPILLAR 3512

29. 05. 2020

Thay két nước máy phát điện Caterpillar 3512 Khách hàng: Pousung Năm hoàn thành: 2020

CUNG CẤP BỒN DẦU 5000L VÀ HỆ THỐNG ỐNG CHO MÁY PHÁT ĐIỆN

14. 09. 2019

Thiết kế và gia công bồn dầu ngày 5000L và hệ thống đường ống cho máy phát điện

CUNG CẤP HỆ THỐNG ỐNG KHÓI, BÔ GIẢM ÂM

07. 07. 2018

Thiết kế, gia công hệ thống ống khói và bô giảm âm cho máy phát điện Khách hàng: Công ty Cơ Điện Đoàn Nhất Năm thực hiện: 2017

TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN

08. 07. 2018

Thiết kế, gia công, nghiệm thu tủ điều khiển máy phát điện