Thiết kế kỹ thuật phòng máy phát điện - hệ thống đường ống - hệ thống thông gió - cách âm - hệ thống điện - hệ thống điều khiển